Levensmonumenten

liefde in beeld brengen

Levensmonument bij sterven en verlies


Een ongrijpbare ervaring tastbaar maken

Een verlieservaring werpt een schaduw van verdriet uit. Maar deze schaduw kan niet bestaan zonder haar lichtbron, de liefde die er is. Wanneer zowel schaduw als licht met warme aandacht benaderd worden, kun je het geheel weer zien.

En dat is belangrijk om weer nieuw perspectief in het leven te krijgen. Want verlies markeert een leven en eist daarmee haar bestaansrecht op. Ze reikt je als het ware de hand om een  persoonlijke zoektocht aan te  gaan naar hernieuwde zin.


Dat geldt ook voor sterven, waar verbinding met dierbaren centraal staat en het emotioneel loslaten van het leven verzacht mag worden.

Dit natuurlijke levensproces wordt ondersteund door iets tastbaars, een 'monument' te creëren.  Een monument dat letterlijk houvast geeft om in contact te zijn, gevoelens uit te drukken en betekenis te geven aan de situatie.


Een levensmonument kan heel eenvoudig van vorm zijn. De betekenis is echter groot.

Voor betekenis van deze symbolen: zie inspiratie

© 2021 Bente Schonkeren